Obavijest o Zaključku Vlade Republike Hrvatske o prijedlogu imenovanja člana Uprave JANAF-a d.d.

29.01.2024. 10:27

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. siječnja 2024. godine donijela Zaključak, klasa: 080-02/24-01/11, ur.broj: 50301-15/07-24-03 kojim se Nadzornom odboru JANAF-a d.d. predlaže da za člana Uprave imenuje Vladislava Veselicu kojemu aktualni mandat traje do 12. veljače 2024. godine. Nadzorni odbor sastat će se pravovremeno kako bi donio odluku o imenovanju člana Uprave koja će stupiti na snagu danom donošenja dok je provedba u sudskom registru deklaratorne naravi, o čemu će Društvo izvijestiti bez odgađanja.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske možete pogledati ovdje.