Obavijest o Zaključku Vlade Republike Hrvatske kojim se predlaže izbor članova Nadzornog odbora društva JANAF d.d.

23.01.2023. 11:32

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2023. godine donijela Zaključak, klasa: 080-02/23-01/01, ur.broj: 50301-15/28-23-03 kojim se Glavnoj skupštini društva JANAF, d.d. predlaže da za članove Nadzornog odbora izabere Josipa Spajića, Marija Rođaka i mr. sc. Ivicu Nuića do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora propisanog Uredbom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine br. 12/2019), a najduže na razdoblje od šest mjeseci od dana donošenja odluke Glavne skupštine Društva o izboru članova Nadzornog odbora.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske možete pogledati ovdje.