Obavijest o Zaključku Vlade Republike Hrvatske kojim se predlaže izbor članova Nadzornog odbora društva JANAF d.d.

21.06.2022. 18:00

Zagreb - Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2022. godine donijela Zaključak, klasa: 080-02/22-01/113, ur.broj: 50301-15/07-22-02 kojim se Glavnoj skupštini društva JANAF, d.d. predlaže da za članove Nadzornog odbora izabere Anju Bagarić, Josipa Spajića i Marija Rođaka do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora propisanog Uredbom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine br. 12/2019), a najduže na razdoblje od šest mjeseci od dana donošenja odluke Glavne skupštine Društva o izboru članova Nadzornog odbora.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske možete pogledati ovdje.