Obavijest o sklapanju i dostavi Ugovora o pripajanju sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu

19.10.2022. 09:33

Zagreb – JANAF d.d., Zagreb, Miramarska cesta 24, OIB 89018712265 (u daljnjem tekstu: društvo Preuzimatelj ili JANAF, d.d.) i JANAF-upravljanje projektima, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge,  Miramarska cesta 24, OIB 06731774966 (u daljnjem tekstu: Pripojeno društvo ili JANAF-upravljanje projektima) sklopili su dana 17.10.2022. godine Ugovor o pripajanju društva JANAF-upravljanje projektima društvu JANAF (u daljnjem tekstu : Ugovor o pripajanju).

Predmetni Ugovor o pripajanju predan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 18.10.2022. godine.

S obzirom na činjenicu da društvo Preuzimatelj drži 100 % temeljnog kapitala Pripojenog društva, u smislu odredbe članka 531. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) za predmetno pripajanje se ne traži odobrenje Glavne skupštine društva Preuzimatelja, osim ako dioničari društva Preuzimatelja čiji udjeli zajedno dosižu najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala zahtijevaju da se sazove Glavna skupština koja treba odlučiti o davanju odobrenja za pripajanje, te se ovim putem dioničari upozoravaju na navedeno pravo. Mole se dioničari, koji žele koristiti navedeno pravo iz članka 531. Zakona o trgovačkim društvima, da zahtjev za sazivanje Glavne skupštine podnesu najkasnije u roku od 8 dana od objave ove obavijesti. 

Dioničarima društva Preuzimatelja će u poslovnim prostorijama društva JANAF, d.d. u Zagrebu, Miramarska cesta 24, od dana objave ove obavijesti  biti omogućen uvid u svu dokumentaciju sukladno odredbi članka 517. stavak 2. ZTD-a. Dioničari imaju pravo razgledati dokumentaciju radnim danom (ponedjeljak-petak) od 10.00 do 12.00 sati u prostorijama Društva, u Zagrebu, Miramarska cesta 24, 4. kat, soba br. 411.

Izvršenim pripajanjem neće doći do povećanja temeljnog kapitala društva Preuzimatelja.