Obavijest o provedenom pripajanju društva JANAF-upravljanje projektima, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge društvu JANAF d.d.

01.12.2022. 11:34

Zagreb - Jadranski naftovod, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24, OIB 89018712265 (u daljnjem tekstu: JANAF, d.d.) i JANAF-upravljanje projektima, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Miramarska cesta 24, OIB 06731774966 (u daljnjem tekstu: JANAF-upravljanje projektima d.o.o.) sklopili su dana 17.10.2022. godine Ugovor o pripajanju društva JANAF-upravljanje projektima društvu JANAF, d.d.

Temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu od dana 30. studenog 2022. godine u sudski registar istog suda dana 1. prosinca 2022. godine upisano je pripajanje društva JANAF-upravljanje projektima d.o.o., kao pripojenog društva, društvu JANAF, d.d., kao društvu preuzimatelju.

Upisom pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu završen je postupak pripajanja društva JANAF-upravljanje projektima d.o.o. društvu preuzimatelju JANAF d.d. Uslijed opisane statusne promjene društvo JANAF-upravljanje projektima d.o.o. je prestalo postojati, a JANAF, d.d. je kao sveopći pravni slijednik stupio u sve pravne odnose tog pripojenog društva.