Obavijest o promjeni člana Nadzornog odbora

23.12.2020. 14:45

Zagreb - Članu Nadzornog odbora predstavniku radnika Igoru Blažinoviću prestalo je članstvo u Nadzornom odboru JANAF-a d.d. radi isteka mandata te je Radničko vijeće na njegovo mjesto imenovalo Nikolinu Balen na mandatno razdoblje od četiri godine.

Sukladno navedenom, Društvo je pokrenulo postupak za upis predmetne promjene u Sudskom registru.