Obavijest o imenovanju predsjednika uprave Društva

21.10.2021. 13:00

Zagreb - Na osnovu rezultata javnog natječaja provedenog sukladno odredbama Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN 12/19), uvažavajući Zaključak Vlade Republike Hrvatske klase: 80-02/21-01/156 urbroj: 50301-15/28-21-02 od 14. listopada 2021., Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj danas, 21. listopada 2021. godine, imenovao mr.sc. Stjepana Adanića Predsjednikom Uprave, koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, na mandatno razdoblje od 4 godine s početkom mandata 21. listopada 2021.
Uprava Društva je i dalje sastavljena od dva člana i to mr.sc Stjepana Adanića, predsjednika Uprave i Vladislava Veselice, člana Uprave.