Najava objave rezultata poslovanja za prvih 9 mjeseci 2016. godine

27.10.2016. 13:46
Zagreb – JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objavit će u petak, 28. listopada 2016. godine u 14,00 sati, Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine. Navedeni Izvještaji bit će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.