Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2019. godine

29.10.2019. 14:21

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objaviti će u srijedu, 30. listopada 2019. godine u 14.00 sati, Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2019. godine.

Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.