Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2013. godine

28.10.2013. 15:02

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD d.d. objavit će u srijedu, 30. listopada 2013. godine, u 10,00 sati, nerevidirane i nekonsolidirane Financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine (uključivo Tromjesečne financijske izvještaje za treće tromjesečje 2013. godine).

Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.