Najava objave rezultata poslovanja JANAF-a d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine

27.10.2015. 15:59

Zagreb - JANAF d.d. objaviti će u srijedu, 28. listopada 2015. godine u 12,00 sati, Nerevidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine.

Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.