Najava objave nerevidiranih rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

26.02.2024. 16:54

Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objaviti će u utorak, 27. veljače 2024. godine u 11.30 sati, Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.