Najava objave Nerevidiranih konsolidiranih i nekonsolidiranih rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine

26.10.2017. 14:20

Zagreb – JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo objavit će u petak, 27. listopada 2017. godine u 14,00 sati, Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine.

Navedeni Izvještaji bit će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.