JANAF ugovorio nove poslove i osvojio nova tržišta

12.12.2016. 11:00

Zagreb – JANAF d.d. nastavio je sa intenzivnim poslovnim aktivnostima ugovorivši vrijedne dugoročne poslove s VITOL-om, Unipetrolom i Crodux derivatima dva što će zasigurno rezultirati nastavkom ostvarivanja dobrih poslovnih rezultata i u 2017. godini.

JANAF d.d. je s društvom VITOL S.A. ugovorio i potpisao ugovor o višegodišnjem skladištenju, dok je s CRODUX derivatima dva d.o.o. sklopio višegodišnje Ugovore o dodatnim kapacitetima skladištenja naftnih derivata na Terminalima Omišalj i Žitnjak. Ukupna vrijednost navedenih ugovora prelazi 125 milijuna kuna.

Nadalje, predsjednik Uprave JANAF-a dr.sc. Dragan Kovačević potpisao je u Pragu višegodišnji Ugovor o transportu nafte s Unipetrolom RPA na dionici Omišalj – Gola. Potpisivanje ovog Ugovora  još je jedan dokaz kako je od strane inozemnih poslovnih partnera JANAF prepoznat kao siguran i pouzdan partner, koji može ispuniti najviše svjetske standarde u pružanju usluga transporta i skladištenja nafte što rezultira i nastavkom ostvarivanja dobrih poslovnih rezultata na inozemnim tržištima. Potpisani Ugovor je, kako je istaknuto pri potpisivanju, daljnji korak prema jačanju sigurnosti i stabilnosti opskrbe Češke Republike sirovom naftom.

Nadalje, želeći čuti potrebe naftnog tržišta i predstaviti svoje usluge postojećim i novim poslovnim partnerima, JANAF je nedavno u Zagrebu organizirao drugu međunarodnu naftnu konferenciju „Izazovi i jačanje suradnje kao pokretači rasta“. Na konferenciji su se okupili poslovni partneri JANAF-a iz Hrvatske te država srednje i jugoistočne Europe, kao i vodeći europski naftni stručnjaci kako bi razmijenili mišljenja, informacije i iskustva o najnovijim događajima i trendovima u naftnoj industriji te posebno transportu nafte i skladištenju nafte i naftnih derivata, a u cilju unapređenja poslovne suradnje i realizacije projekata od zajedničkog interesa.

Sve prethodno navedeno utjecat će na stabilnost JANAF-a kao jednog od najznačajnijih poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj i važnog čimbenika u energetskoj sigurnosti ovog dijela Europe.