JANAF objavio nadmetanje za svoju najveću investiciju

01.02.2011. 16:00

Zagreb – JANAF d.d. objavio je Javno nadmetanje za svoju najveću investiciju izgradnje spremnika za sirovu naftu na Terminalu Omišalj, kojim JANAF d.d. poziva sve zainteresirane izvođače za sudjelovanjem u ovome velikome investicijskom projektu.

Ukupna procjena ovoga JANAF-ovog investicijskog projekta je milijardu kuna. Gradnja će se odvijati u više faza, a sam početak radova započet će sredinom veljače ove 2011. godine te se odnosi na poslove utemeljenja i pripremne radove na koje će se nastaviti početak izgradnje prva tri spremnika za sirovu naftu nakon provedenog postupka odabira sredinom svibnja ove godine.

Završetak ovog investicijskog projekta predviđen je za 2015. godinu.