JANAF nositelji MAMFORCE certifikata

29.12.2016. 15:41

Zagreb - Svečano su predstavljeni danas, 29. prosinca 2016. novi nositelji osnovnog MAMFORCE standarda  - JANAF d.d., prva tvrtka nositeljica standarda u pretežito državnom vlasništvu i Lidl Hrvatska, prva trgovačka tvrtka koja kroz svoj način upravljanja provodi obiteljski odgovorne prakse. Ovaj prestižni znak kvalitete kompanija koje su prijatelji obitelji i žena svečano je uručila mr.sc. Dijana Kobas Dešković, autorica metode procjene MAMFORCE©.

Doc. dr. sc. Marin Strmota, državni tajnik u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku tom prigodom je istaknuo: „Iskustva razvijenih zemalja koja vode računa o vlastitom demografskom razvoju pokazuju kako uključivanje žena na tržište rada koje prati kvalitetno usklađivanje privatnih i poslovnih obveza rezultira i boljim fertilitetnim trendovima. U konačnici od takve situacije profitiraju i poslodavci koji imaju zadovoljne i produktivnije radnike. Odgovoran odnos poslodavaca kao partnera zaposlenima i državi ima vrlo važnu ulogu. Stoga će se naše Ministarstvo aktivno baviti osvještavanjem poslodavaca i prilagodbama radne klime k većoj podršci, međusobnom razumijevanju i fleksibilnosti na zadovoljstvo obiju strana.“

Predsjednica Instituta Zaposlena mama mr.sc Dijana Dešković predstavila je trendove na području utjecaja tzv. neplaćenog rada na nemogućnost usklađenja privatnog i poslovnog života i istaknula:Podaci jasno pokazuju da žene još uvijek posvećuju značajno više vremena obiteljskim obavezama i kućanskim poslovima kroz tzv. neplaćeno radno vrijeme što neminovno vodi smanjenim stopama fertiliteta jer se žene žele realizirati i u profesionalnoj domeni. Odgovorni poslodavci su toga svjesni jer ne žele izgubiti 50 posto talenata koji dolaze iz ženske polovice populacije te uvode niz mjera kojima se olakšava usklađenje privatnih i poslovnih obaveza zaposlenim roditeljima. Današnja dodjela MAMFORCE© standarda Lidlu pokazuje da je i u sektoru maloprodaje koji je prema istraživanjima najnezahvalniji za žene i obitelj moguće  biti odgovoran poslodavac koji osigurava sigurno radno mjesto, bezbrižan rodiljni i roditeljski dopust i organizaciju posla koja osigurava odgovorno roditeljstvo“.

Diljem svijeta žene prosječno provode  svaki dan između 3 do 6 sati u nekom obliku neplaćenog rada, dok muškarci u istim aktivnostima provode između pola sata i 2 sata, što znači da se razlika u utrošenom vremenu kreće od 2 do 10 puta više za žene u odnosu na muškarce. Prema podacima iz država u našem okruženju, u Austriji  i Italiji žene rade oko 200 posto više nego muškarci (to je i postotni prosjek zemalja OEC-a), dok je u Sloveniji to 72 posto više. Prosjek neplaćenog rada žena za zemlje OECD-a je 136 sati više rada mjesečno, što je oko 4,5 sata dnevno. Muškarci u prosjeku na neplaćeni rad utroše 69 sati mjesečno. Ukupno to iznosi 205 sati neplaćenog rada mjesečno.

Razmatrajući te sate kao potencijalno plaćeni rad , uz redovno radno vrijeme (prosječni broj je 176 sati mjesečno)  to je dodatnih 77 posto uobičajenog radnog vremena žena i 39 posto radnog vremena muškaraca.

Ako uzmemo u obzir da je prosječna neto plaća u Hrvatskoj oko 5600 kn neto, to je za žene izgubljeni ili dodatni prihod od oko 4.300 kn mjesečno, a za muškarce 2.200 kn - ukupno za jednu obitelj iznosi oko 6.500 kn. Imajući to u vidu, ravnopravna raspodjela neplaćenog rada između muškaraca i žena nužna je za veću ekonomsku samostalnost, poboljšanje fertilitetate i opći rast BDP-a.

JANAF d.d. je prva tvrtka u pretežito državnom vlasništvu koja je svojim praksama zaslužila MAMFORCE standard. Na pozicijama srednjeg menadžmenta JANAF-a nalazi se 42 posto žena, što je vrlo dobar postotak u odnosu na ukupan udio žena u kompaniji (22%). Jadranski naftovod znatno ulaže u daljnji osobni i profesionalni razvoj zaposlenika - na godišnjoj razini čak 40% zaposlenika pohađa neki oblik edukacije, a pri zapošljavanju se provedbom neutralnih selekcijskih procesa osigurava podjednaka rodna zastupljenost. „JANAF je društveno odgovoran poslodavac, koji kroz strategiju upravljanja ljudskim potencijalima promovira politike koje podržavaju i osvješćuju rodnu ravnopravnost te omogućavaju fleksibilne radne aranžmane. Uključili smo se u projekt Mamforce, jer u vođenju poslovanja kompanije i izgradnji odnosa sa zaposlenicima, želimo nizom odgovornih politika i benefita zaposlenima pružiti potporu u uspostavi ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života, uz omogućavanje jednakih mogućnosti profesionalnog razvoja za sve, bez obzira na roditeljstvo i rod.“ kazala je Ivana Milković, ekspert za razvoj ljudskih resursa u Uredu direktora JANAF-a.

Lidl Hrvatska, prva maloprodajna tvrtka nositeljica MAMFORCE standarda, zapošljava iznimno puno žena, čak 72 posto. Niska stopa izostanka zaposlenika s posla ukazuje na njihovo zadovoljstvo te dobru organizaciju kojom se njeguje i promovira podržavajuća organizacijska kultura. Lidl izrazitu pažnju posvećuje obiteljskim politikama. Uz to, sustavno se podržava daljnji osobni i profesionalni razvoj svojih zaposlenika kroz različite razvojne programe. Zaposlenima je omogućena široka lepeza pogodnosti, financijskih, boljih uvjeta rada pa do aktivnosti koje pomažu zaposlenicima u očuvanju zdravlja s posebnim naglaskom na preventivnoj zaštiti zdravlja.

Obje tvrtke, premda iz različitih sektora, posebno skrbe o zdravlju zaposlenih (sistematski pregledi i  mogućnosti za rekreaciju), nude mogućnost plaćenog dopusta za akademske, obiteljske i privatne potrebe, imaju razvijene edukacijske programe i programe za djecu zaposlenika.

Pokrovitelji MAMFORCE standarda kao alata pozitivne promjene na tržištu rada u Hrvatskoj su Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora i Global Compact Hrvatska.