JANAF i CRODUX DERIVATI DVA sklopili Ugovore o skladištenju naftnih derivata

10.11.2015. 18:48

Zagreb – JANAF d.d. i CRODUX derivati dva d.o.o. sklopili su Ugovore o skladištenju naftnih derivata u skladišnim instalacijama JANAF-a na Terminalima Omišalj i Žitnjak za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2020. godine.