Financijski analitičar (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo,  24.10.2016. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Financijski analitičar, M/Ž, 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:
• VSS / 300 ECTS; fakultet društvenog usmjerenja, područje ekonomija;
• Znanje engleskog jezika struke;
• Rad sa MS programskim paketima;
• 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Obavezne kompetencije:
• Znanje o računovodstvenim načelima i standardima, načelima i metodama ekonomske analize;
• Poznavanje propisa iz područja struke;
• Informatička pismenost;
• Organizacijske sposobnosti;
• Kvantitativno i analitičko rasuđivanje;
• Interpretiranje podataka;
• Samostalnost; sistematičnost.

Poslovne aktivnosti u bitnom:
• Sudjeluje u pripremi temeljnih financijskih izvješća;
• Izrađuje analize bilance, izvješća o dobiti i gubitku i tijeku novca;
• Sudjeluje u izradi ispodgodišnjih poslovnih izvješća i godišnjeg izvješća o poslovanju i stanju Društva;
• Koordinira pripremu dokumenata za provođenje godišnjeg popisa;
• Sudjeluje u izradi projekta i implementaciji programskih paketa za praćenje poslovanja.

Izvršitelj/ica se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 31.10.2016. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – financijski analitičar“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa