Ekspert za osiguranje osoba i imovine (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 14. srpnja 2017. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Ekspert za osiguranje osoba i imovine (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:
VSS / 300 ECTS; fakultet društvenog ili tehničkog usmjerenja;
Znanje engleskog jezika struke;
Rad sa MS programskim paketima;
Vozačka dozvola B kategorije;
8 godina radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:
Izrađuje procjenu rizika i priprema podloge za sklapanje ugovora o osiguranju;
Prati i provodi realizaciju ugovora o osiguranju;
Obavlja prijavu šteta i sastavlja i potvrđuje zapisnik o nastanku šteta;
Izrađuje odštetne zahtjeve vezane uz štete u suradnji sa organizacijskim jedinicama Društva i zahtjeve dostavlja osiguravatelju;
Surađuje s osigurateljima i pribavlja potrebnu dokumentaciju o osiguranju i knjiženju kroz poslovne knjige;
Provjerava i likvidira račune premije osiguranja Društva;
Provodi i prati obračun i likvidaciju odštetnih zahtjeva Društva;
Izrađuje analize troškova premije osiguranja i naplate šteta temeljem ugovorenih osiguranja;
Izrađuje popis imovine Društva vezan uz osiguranje.

Obavezne kompetencije:
Dobro poznavanje teorije i prakse osigurateljne djelatnosti;
Poznavanje propisa iz područja struke;
Poznavanje zahtjeva normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i OHSAS 18001;
Vođenje i organiziranje tima i upravljanje konfliktima;
Mentorske sposobnosti i vještine treniranja;
Upravljanje rizicima;
Upravljanje znanjem i informacijama;
Monitoring;
Kvantitativno i analitičko rasuđivanje; divergentno razmišljanje;
Samostalnost, sistematičnost, inicijativnost.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome, preslikom vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 21.07.2017. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – ekspert za osiguranje osoba i imovine“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa