Manipulant autopunilišta (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Omišalj

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 07.12.2017. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:
Manipulant autopunilišta (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Omišalj


Minimalni uvjeti:  

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika, strojarstvo, kemijsko tehnološko, naftno rudarstvo;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 6 mjeseci radnog iskustva na sličnim poslovima ili iz područja struke.

Poslovne aktivnosti u bitnom: 

 • Kontrolira rad utovarnih ruku autopunilišta i postupke vozača autocisterni;
 • Kontrolira rad i ispravnost svih uređaja na autopunilištu;
 • Zaprima autocisternu na otoku za određenu liniju punjenja;
 • Asistira vozaču pri punjenju cisterne;
 • Nadgleda vozača autocisterne kako bi osigurao provedbu svih sigurnosnih mjera propisanih u uputama za rad autopunilišta;
 • Izvještava operatera autopunilišta o svim nedostacima na instalacijama za punjenje autocisterni;
 • Kontrolira čistoću otoka iza svakog punjenja autocisterne i daje vozaču dopuštenje za napuštanje otoka;
 • Održava red i čistoću na otocima autocisterni;
 • Sudjeluje u aktivnostima redovnog održavanja prema nalogu nadređenog.
   

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke;
 • Poznavanje internih pravilnika, procedura ili uputa vezanih uz poslovne procese;
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Temeljitost, emocionalna stabilnost;
 • Motoričke sposobnosti.


Napomena: Manipulant autopunilišta je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.


Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.


Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe, preslikom vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 14.12.2017. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: ''natječaj – manipulant autopunilišta na lokaciji Terminal Omišalj''.


Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.
Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.


Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).


Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.
O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.


Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.


Služba ljudskih resursa