Električar I. (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Terminal Sisak

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 10. travnja 2017. godine objavljuje natječaj za radno mjesto: 

Električar I. (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Terminal Sisak

Minimalni uvjeti: 

SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika; 

Vozačka dozvola B kategorije; 

3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima. 

Poslovne aktivnosti u bitnom: 

Održava elektroopremu na Terminalu i trasi; 

Obilazi postrojenje i obavlja pregled elektroopreme na terminalima i trasi, provjerava ispravnost električne opreme i dijelova kako bi identificirao potencijalne opasnosti, greške ili oštećenja; 

Izvodi rasklopne i uklopne postupke; 

Provodi osiguranje mjesta rada na elektroenergetskim postrojenjima; 

Provodi periodičke preglede, revizije i remonte na elektroenergetskim postrojenjima; 

Po potrebi ugrađuje električne instalacije, postavlja uređaje električne rasvjete, otklanja moguće kvarove, obilježava instalacije, ugrađuje razvodne ormare, priključuje elemente, električne uređaje i elektroopremu; 

Podešava aktuatore MOV-ova na terminalu i pripadajućoj trasi; 

Vodi evidenciju svih promjena vezanih uz stanje elektroopreme na terminalu i trasi, vodi pogonski dnevnik transformatorskih stanica.

Obavezne kompetencije: 

Znanja iz područja struke (posluživanje niskonaponskih i visokonaponskih postrojenja, poznavanje postupaka mjerenja električnih veličina i druga); 

Sposobnost rješavanja tehničkih problema; 

Sposobnost prostornog predočavanja i spretnost; 

Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima; 

Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima; 

Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima; 

Uočavanje problema; 

Motoričke sposobnosti. 

Električar I. je radno mjesto s posebnim uvjetima rada. 

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca. 

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe o završenom školovanju, preslikom vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 17.04.2017. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – električar I.“. 

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama. 

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja). 

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane. 

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi. 

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi. 

Služba ljudskih resursa