Materijali za Glavnu skupštinu JANAF-a

Glavna skupština - 2018.

Glavna skupština - 28. prosinac 2017.

Glavna skupština - 29. kolovoz 2017.