Materijali za Glavnu skupštinu JANAF-a

Glavna skupština - 23.svibanj 2012.

Glavna skupština - 1. veljača 2012.

Glavna skupština - 2010.