Materijali za Glavnu skupštinu JANAF-a

Glavna skupština - srpanj 2023.

Glavna skupština - siječanj 2023.