Materijali za Glavnu skupštinu JANAF-a

Glavna skupština - srpanj 2024.

Glavna skupština - travanj 2024.