Promjena u NO JANAF-a d.d.

16.06.2017. 15:20

Zagreb - Društvo JANAF d.d. zaprimilo je odluku člana Nadzornog odbora Društva, Stjepana Čuraja, kojom isti temeljem članka 260.a Zakona o trgovačkim društvima, a u vezi s člankom 3. stavkom 1. točkom 3. i člankom 14. Zakona o sprječavanja sukoba interesa, daje ostavku na članstvo u Nadzornom odboru JANAF-a d.d.