Poziv za Redovnu Glavnu skupštinu JANAF-a d.d.

14.06.2019. 14:32

Zagreb – Redovna Glavna skupština JANAF-a d.d. održat će se u srijedu, 28. kolovoza 2019. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Miramarska cesta 24, V. kat, konferencijska dvorana.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine i koriste se pravom glasa.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti onaj dioničar koji je, najkasnije 6 dana prije održavanja iste, ne računajući dan održavanja i dan prispijeća prijave Društvu, pisanim putem prijavio svoje sudjelovanje te koji je kao imatelj dionica upisan u registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan njenog održavanja.

Poziv za Skupštinu zajedno s ostalim materijalima vezanim uz njezino održavanje možete preuzeti ovdje.