Održana Redovna Glavna skupština JANAF-a

29.08.2018. 15:39

Zagreb - Redovna Glavna skupština JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva (dalje u tekstu: Skupština), održana je danas, 29. kolovoza 2018. godine te su istoj nazočili dioničari koji raspolažu s ukupno 915.092 dionice na koje otpada 90,81 % temeljnog kapitala Društva. Na Skupštini su dioničari usvojili sve predložene odluke kako su bile objavljene u Pozivu za Skupštinu.