Obavijesti o promjenama u glasačkim pravima

07.11.2018. 15:21

Zagreb - Jadranski naftovod, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, u postupku povećanja temeljnog kapitala društva Petrokemije d.d., tvornica gnojiva iz Kutine, Aleja Vukovar 4, na temelju upisa i uplate 5.000.000 redovnih dionica na ime i Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-18/40063-2 od 5. studenoga 2018., stekao je 9,09% udjela u temeljnom kapitalu društva Petrokemija d.d. te slijedom toga ostvaruje pravo na ukupno 9.09% glasova u Glavnoj skupštini istog Društva.

Temeljni kapital društva Petrokemija d.d. povećan je uplatom uloga u novcu, s iznosa od 100.287.010,00 kn za iznos od 450.000.000,00 kn na iznos od 550.287.010,00 kn, izdavanjem novih nematerijaliziranih redovnih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn, sve sukladno Odluci Glavne skupštine Petrokemije d.d. od 9. srpnja 2018., Odluci Uprave istoga Društva o konačnom broju Novih dionica, uspješnosti izdanja i točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala Društva od 31. listopada 2018. i Suglasnosti Nadzornog odbora od 31. listopada 2018. na predmetnu Odluku Uprave.