Tromjesečno izvješće (Q3) - 30. rujan 2015.

Polugodišnje izvješće (1H) - 30. lipanj 2015.

Godišnje izvješće (1Y) - 2014.

Tromjesečno izvješće (Q1) - 31.03.2015.