Potičemo održivi razvoj i društvenu odgovornost

U poslovanju ističemo važnost društvene odgovornosti investiranjem u ljudski kapital, zdravlje i sigurnost zaposlenika, a stalnom implementacijom najmodernijih tehnologija i tehnoloških procesa pokazujemo najvišu razinu odgovornosti prema okolišu.

U poslovanju ističemo važnost društvene odgovornosti investiranjem u ljudski kapital, zdravlje i sigurnost zaposlenika, a stalnom implementacijom najmodernijih tehnologija i tehnoloških procesa pokazujemo najvišu razinu odgovornosti prema okolišu. Potporom društvenoj zajednici putem sustavne dodjele sponzorstava i donacija nastavljamo provođenje filozofije održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja. Usklađujemo poslovne procese s međunarodnom normom za društvenu odgovornost, SA 8000, koja se temelji na načelima niza drugih međunarodnih normi na području ljudskih prava, sadržanih u konvencijama Međunarodne organizacije rada, Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i Općoj deklaraciji o pravima čovjeka.

Važan dio strategije poslovanja JANAF-a je biti dobar susjed na svim područjima duž trase naftovoda, a u lokalnim zajednicama biti prepoznat kao iznimno važan gospodarski čimbenik. Upravo smo stoga, želeći ulaganjem u razvoj zaposlenika, modernizaciju sustava, siguran rad i zaštitu okoliša dodatno doprinijeti zajednici, prihvatili koncept društveno odgovornog poslovanja kao potrebu vraćanja odnosno ponovnog ulaganja dijela prihoda u zajednicu u kojoj je stvoren. Izvrsni poslovni rezultati omogućuju nam da uz rad na investicijskim projektima, značajna sredstva ulažemo i u donacije i sponzorstva. Vjerujemo da naša financijska potpora pridonosi boljem društvu. Između ostalog, tijekom 2017. godine donirali smo četiri dječja igrališta gradovima Vukovaru i Sisku te općinama Omišalj i Garčin, čime smo još jednom potvrdili izvrsnu suradnju s lokalnom zajednicom. 

Svakodnevno surađujemo s obrazovnim institucijama i akademskom zajednicom kao i stručnom javnošću putem organiziranih obilazaka naših terminala te edukativnih posjeta i predavanja naših zaposlenika u obrazovnim ustanovama, strukovnim i stručnim udruženjima. Također, aktivni smo sudionik i sukreator projekata u domaćim i međunarodnim stručnim udruženjima.