• 07.01.2016. 16:00

  JANAF d.d. sklopio Ugovore o transportu i skladištenju nafte i derivata

  Zagreb – JANAF d.d., na čelu s Predsjednikom uprave dr.sc. Draganom Kovačevićem, sklopio je s društvima Naftna Industrija Srbije a.d. i Optima grupa d.o.o. ugovore o transportu nafte za 2016. godinu. Za potrebe NAFTNE INDUSTRIJE SRBIJE a.d. za tekuću godinu ugovoren je transport 2.100.000 tona nafte, a za potrebe OPTIMA GRUPE d.o.o. transportirat će se 1.000.000 tona za Rafineriju nafte Brod (BiH). Također JANAF d.d. je ugovorio poslove s dva vodeća svjetska trgovca naftom, VITOL S.A. i GLENCORE ENERGY UK LTD, za skladištenje nafte na JANAF-ovom Terminalu u Omišlju. Na području skladištenja derivata ugovoreni su poslovi skladištenja s društvima Crodux derivati dva d.o.o. i LUKOIL CROATIA d.o.o. na JANAF-ovim Terminalima u Omišlju i na Žitnjaku u Zagrebu.

 • 07.01.2016. 15:26

  JANAF sklopio ugovore o skladištenju nafte za 2016. godinu

  Zagreb – JANAF d.d. sklopio je Ugovore o skladištenju nafte u skladišnim instalacijama JANAF-a na Terminalu Omišalj s društvima VITOL S.A. i GLENCORE ENERGY UK LTD za 2016. godinu.

 • 07.01.2016. 15:23

  JANAF sklopio ugovore o transportu nafte za 2016. godinu

  Zagreb – JANAF d.d. sklopio je Ugovor o transportu 2.100.000 tona nafte sa NAFTNOM INDUSTRIJOM SRBIJE a.d. za 2016. godinu te Ugovor o transportu 1.000.000 tona nafte sa OPTIMA GRUPOM d.o.o. za potrebe Rafinerije nafte Brod, BiH, tijekom 2016. godine.

 • 07.01.2016. 15:21

  JANAF sklopio ugovore o izgradnji spremnika na Terminalu Omišalj

  Zagreb – JANAF d.d. je sklopio ugovor sa konzorcijem na čelu s Đuro Đaković holdingom d.d. iz Slavonskog Broda za izgradnju dva spremnika za sirovu naftu na Terminalu Omišalj.

{

Kontakt za upite novinara i građana