• 24.02.2016. 13:45

  JANAF and MOL entered into contract on transport for 2016

  JANAF Plc., headed by DSc. Dragan Kovačević, Chairman of the Management Board, concluded with MOL GROUP the contract on crude oil transport for the year 2016 on the pipeline section Omišalj – Gola, worth approx. HRK 100 million. The conclusion of this contract marks the continuance in achieving good business results on the foreign market, given the fact that, during January 2016, JANAF Plc. has already concluded the contracts on crude oil transport, as well as on storage of crude oil and petroleum products with foreign partners, whose total value amounts to approx. a half billion kunas (approx. HRK 500 million). The mentioned values of the concluded contracts indicate the continuation of operating revenues growth in 2016, of which over 80% shall be realized on foreign markets.

 • 24.02.2016. 13:50

  JANAF sklopio s MOL- om Ugovor o transportu za 2016. godinu

  JANAF d.d., na čelu s predsjednikom Uprave dr.sc. Draganom Kovačevićem, sklopio je Ugovor o transportu s MOL GRUP-om za 2016. godinu na dionici Omišalj – Gola, ukupne vrijednosti oko 100 milijuna kuna. Sklapanje navedenog Ugovora nastavak je ostvarivanja dobrih poslovnih rezultata na inozemnim tržištima, budući da je tijekom siječnja 2016. godine JANAF d.d. već sklopio ugovore o transportu nafte te skladištenju nafte i naftnih derivata s inozemnim partnerima ukupne vrijednosti oko pola milijarde kuna (cca 500 milijuna kuna). Navedene vrijednosti sklopljenih ugovora ukazuju na nastavak rasta poslovnih prihoda u 2016. godini od kojih će se preko 80% ostvariti na inozemnim tržištima.

 • 02.02.2016. 13:15

  JANAF breaks record – 2015 financial results best ever since Company’s establishment

  Zagreb – JANAF Plc., as the Company listed on the Zagreb Stock Exchange, announced today, on 2 February 2016, the unaudited and unconsolidated financial statements for the period from 1 January until 31 December 2015. In the stated period JANAF Plc. achieved the best business results since its establishment, with the total revenue of HRK 726,7 mil., which is up by 48% compared to the same period of the last year. The gross profit amounts to HRK 255,1 mil., which is for 116% higher than the profit realized in the same period of the last year, while the net profit amounts to HRK 203,4 mil., thus making a 103% increase compared to the same period of the last year. The revenues obtained from the Company’s core business – crude oil transport and storage of crude oil and petroleum products, amount to HRK 657,4 mil. and are up by 47,5% compared to those realized in the previous year, being at the same time for 28,3% higher than the planned figures.

 • 02.02.2016. 13:43

  JANAF ruši rekorde – ostvareni financijski rezultati za 2015. godinu najbolji od osnutka Društva

  Zagreb – JANAF d.d., kao Društvo koje kotira na Zagrebačkoj burzi, objavio je danas 2. veljače 2016. godine, Nerevidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. U navedenom razdoblju JANAF d.d. ostvario je najbolje poslovne rezultate od svog osnutka s ukupnim prihodom od 726,7 mil. kuna što je porast od 48% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Bruto dobit iznosi 255,1 mil. kuna što je porast od 116% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok neto dobit iznosi 203,4 mil. kuna, što je porast od 103% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od temeljne djelatnosti Društva – transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata, iznose 657,4 mil. kuna i veći su za 47,5% od ostvarenja prethodne godine, i za 28,3% od planiranih iznosa. Prihodi od transporta nafte, u iznosu od 398,9 mil. kuna, čine 60,7% prihoda od temeljne djelatnosti Društva, od čega se 87,8% odnosi na inozemno tržište. Povećani su za 31,9% u odnosu na prethodnu godinu i za 30,3% u odnosu na plan.

 • 02.02.2016. 13:30

  Objavljeni nerevidirani rezultati poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

  Zagreb – JADRANSKI NAFTOVOD d.d. objavio je danas, 2. veljače 2016. godine, Nerevidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Navedeni Izvještaji objavljeni su i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te su dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.

 • 01.02.2016. 14:51

  Najava objave nerevidiranih rezultata poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

  Zagreb – JADRANSKI NAFTOVOD d.d. objaviti će u utorak, 2. veljače 2016. godine u 13,30 sati, Nerevidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Navedeni Izvještaji biti će objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Društva (www.janaf.hr) te će biti dostavljeni HANFA-i u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.

{

Kontakt za upite novinara i građana