• 24.07.2015. 14:08

  Obavijest o datumu stjecanja prava na dividendu

  Zagreb - Jadranski naftovod, d.d. obavještava dioničare da će, budući da je 6. rujna 2015. godine nedjelja, pravo na dividendu imati osobe koje su kao dioničari Društva upisane u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u petak, 4. rujna 2015. godine na kraju trgovinskog dana.

 • 16.07.2015. 16:13

  Opoziv i novi poziv za Redovnu Glavnu skupštinu

  Zagreb -Temeljem Plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH od 02.12.2014. godine (NN 142/2014), Vlada Republike Hrvatske donijela je 08.07.2015. Odluku o smjernicama za postupanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava te pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu visine, načina i rokova uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. Godinu. S obzirom da je spomenuta Odluka donesena 08.07.2015. kada je Redovna Glavna skupština Društva već bila sazvana, a prijedlozi odluka već objavljeni, isti nisu bili u skladu sa spomenutom Odlukom.

 • 15.07.2015. 12:23

  Objavljeni ispravljeni revidirani konsolidirani i nekonsolidirani rezultati poslovanja JANAF-a za 2014. godinu

  Zagreb – JADRANSKI NAFTOVOD d.d. objavio je danas, 15. srpnja 2015. godine, ispravljene Revidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, ispravljeno Godišnje Izvješće Uprave za 2014. godinu, ispravljenu Odluku o raspodjeli dobiti te Odluku o povećanju temeljnog kapitala.

 • 14.07.2015. 16:08

  Najava objave ispravljenih revidiranih konsolidiranih i nekonsolidiranih rezultata poslovanja JANAF-a za 2014. godinu

  Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD d.d. objaviti će u srijedu, 15. srpnja 2015. godine u 12,00 sati, ispravljene Revidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, ispravljeno Godišnje Izvješće Uprave za 2014. godinu i ispravljenu Odluku o rasporedu dobiti.

 • 14.07.2015. 16:06

  Sjednica NO-a JANAF-a d.d.

  Zagreb – Temeljem Plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH za 2015. godinu od 2.12.2014. godine (NN 142/2014), Vlada Republike Hrvatske donijela je 8.7.2015. godine Odluku o smjernicama za postupanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava te pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu visine, načina i rokova uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu (NN 76/2015). Sukladno navedenom Planu, 60% neto dobiti JANAF-a za 2014. godinu nakon umanjenja za zakonske rezerve preporuča se isplatiti dioničarima, odnosno rasporediti za isplatu dividendi. Uvažavajući smjernice i odluke Vlade RH, a s ciljem usklade s navedenim Planom, Uprava i Nadzorni odbor JANAF-a stavili su na sjednici održanoj danas, 14. srpnja 2015. godine, izvan snage prethodno objavljeni prijedlog Odluke o raspredu dobiti za poslovnu 2014. godinu donesen na sjednici 20. ožujka 2015. godine te predlažu da se, unatoč značajnom investicijskom ciklusu u kojem se Društvo nalazi, manji dio dobiti u iznosu od 30.229.740,00 kuna reinvestira, tj. da se za isti iznos poveća temeljni kapital, a da se veći dio dobiti rasporedi na isplatu dividende (57.436.506,00 kuna) i povećanje zadržane dobiti (7.620.659,00 kuna).

 • 19.06.2015. 14:30

  Poziv na Redovnu Glavnu skupštinu

  Zagreb – Redovna Glavna skupština JANAF-a d.d. održat će se u petak, 28. kolovoza 2015. godine u prostorijama Društva u Zagrebu, Miramarska cesta 24, konferencijska dvorana, V. kat, s početkom u 12,00 sati. Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine i koriste se pravom glasa.

{

Kontakt za upite novinara i građana