• 24.06.2014. 14:58

  Najava objave ispravljenih revidiranih konsolidiranih i nekonsolidiranih rezultata poslovanja JANAF-a za 2013. godinu

  Zagreb - JADRANSKI NAFTOVOD d.d. objaviti će u četvrtak, 26. lipnja 2014. godine u 10,00 sati, ispravljene Revidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine, ispravljeno Izvješće Uprave za 2013. godinu i ispravljenu Odluku o rasporedu dobiti.

 • 24.06.2014. 14:16

  Odluke NO JANAF-a d.d. o raspodjeli dobiti za 2013. godinu temeljem Odluke Vlade RH

  Zagreb - Odlukom o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH od 29.04.2014. godine (NN 53/2014), Vlada Republike Hrvatske donijela je smjernicu za odlučivanje predstavnika države na godišnjim skupštinama društava od strateškog interesa za RH prilikom odlučivanja o raspodjeli dobiti te je istom predviđena raspodjela dobiti spomenutih trgovačkih društava za 2013. godinu.

 • 30.04.2014. 10:37

  JANAF nastavlja i u 2014. s dobrim poslovnim rezultatima

  Zagreb - JANAF d.d., dioničko društvo koje kotira na Zagrebačkoj burzi, objavio je danas, 30. travnja 2014. godine, Nerevidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2014. godine.

 • 30.04.2014. 10:00

  Objavljeni rezultati poslovanja JANAF-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2014. godine

  Zagreb - JANAF d.d. objavio je danas, 30. travnja 2014. godine, Nerevidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2014. godine.

 • 29.04.2014. 15:33

  Sjednica NO-a JANAF-a d.d.

  Zagreb – Nadzorni odbor i Uprava JANAF-a d.d. utvrdili su konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2013. godinu te su donijeli odluku kojom predlažu Glavnoj skupštini da se 70,5 milijuna kuna dobiti 2013. godine reinvestira na način da se poveća temeljni kapital Društva uz korištenje porezne olakšice prilikom obračuna poreza na dobit za 2013. godinu, te da se iznos od 28,7 milijuna kuna rasporedi za isplatu dividende koja će tako iznositi 28,50 kuna po dionici.

 • 29.04.2014. 08:38

  Objavljeni Revidirani financijski izvještaji za 2013. godinu

  Zagreb - JANAF d.d. objavio je danas, 29. travnja 2014. godine, Revidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine te Izvješće Uprave za 2013. godinu.

{

Kontakt za upite novinara i građana