• 11.05.2009. 10:53

  Sjednica NO JANAF-a d.d

  Zagreb – Sjednica Nadzornog odbora JANAF-a d.d. održana je danas, 11. svibnja 2009. godine u Zagrebu. Na današnjoj sjednici NO usvojena je Odluka o sazivanju Glavne skuštine Društva za 19. lipnja 2009. godine s prijedlogom dnevnog reda i Odluka Glavne skupštine; za revizora Društva za 2009. godinu predloženo je revizorsko društvo Deloitte d.o.o. Zagreb; usvojen je Rebalans plana troškova i investicija za 2009. godinu, te je dana suglasnost Upravi na Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2009. godine.

 • 13.05.2009. 10:49

  Odluka o sazivanju Glavne skupštine JANAF-a d.d.

  Zagreb - Temeljem ovlasti iz članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva, Uprava Društva na sjednici održanoj 6. svibnja 2009. godine, donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine Jadranskog naftovoda, dioničkog društva.

 • 29.05.2009. 10:45

  Sjednica Uprave JANAF-a d.d.

  Zagreb – Sjednica Uprave JANAF-a d.d. održana je danas, 29. svibnja 2009. godine u 11 sati. Na današnjoj sjednici Uprave JANAF-a donesena je Odluka o kupnji dijela nekretnina DIOKI-a na lokaciji Žitnjak, Zagreb (skladište za naftne derivate, objekti, oprema i infrastruktura), u cilju otvaranja terminala za skladištenje naftnih derivata kao regionalnog centra za potrebe obveznih zaliha Republike Hrvatske i komercijalne svrhe. Konačni prijedlog Ugovora o kupoprodaji, Uprava će uputiti Nadzornom odboru JANAF-a zbog dobivanja prethodne suglasnosti za njegovo potpisivanje. Sjednica Nadzornog odbora sazvana je za utorak, 2. lipnja 2009. godine u 12 sati.

 • 29.05.2009. 10:41

  Sudionici skupa o obveznim zalihama nafte i naftnih derivata posjetili terminal Omišalj

  Zagreb/Omišalj – Sudionici workshopa "Establishment of emergency oil stocks in Southeast Europe”, njih 40-ak, posjetili su u petak, 29. svibnja 2009. godine JANAF-ov Terminal Omišalj. Tom prigodom, upravitelj Terminala Bruno Janković predstavio je Terminal Omišalj i naftovodni sustav JANAF-a, te se osvrnuo na buduće planove rekonstrukcije i dogradnje rezervoarskog prostora na Terminalu Omišalj. Posjet je završio obilaskom Terminala.

 • 02.06.2009. 10:38

  Sjednica Nadzornog odbora JANAF-a d.d.

  Zagreb – Sjednica Nadzornog odbora JANAF-a d.d. održana je danas, 2. lipnja 2009. godine s početkom u 12 sati. Na današnjoj sjednici, NO dao je suglasnost za potpisivanje konačnog prijedloga Ugovora o kupoprodaji dijela nekretnina između JANAF-a d.d. i DIOKI-a d.d. na lokaciji Žitnjak, Zagreb, za budući terminal PJ JANAF-Žitnjak, koji će biti regionalni terminal naftnih derivata za potrebe obveznih državnih zaliha i realizirat će se u više faza, uvažavajući najviše sigurnosne i tehnološko-tehničke standarde.

 • 19.06.2009. 10:35

  Glavna skupština JANAF-a d.d.

  Zagreb – Glavna skupština JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva održana je danas, 19. lipnja 2009. godine. Skupštini su predstavljeni poslovni rezultati JANAF-a u 2008. godini, odnosno podneseno je financijsko izvješće usvojeno od Uprave i Nadzornog odbora o rezultatima poslovanja Društva u 2008. godini zajedno s izvješćem revizora Društva o reviziji financijskih izvješća. Također, imenovano je revizorsko društvo Deloitte d.o.o Zagreb za revizora financijskih izvješća za 2009. godinu.

{

Kontakt za upite novinara i građana