• 10.07.2008. 13:47

  Skupština dioničara Razvojne kompanije Projekta PEOP

  Zagreb - Skupština dioničara Razvojne kompanije Projekta PEOP (PEOP PDC Plc) održana je danas, 10. srpnja 2008. godine u Zagrebu. Na skupštini je usvojen Statut kompanije te su donesene odluke o imenovanju članova Upravnog odbora. Glavni zadatak Upravnog odbora je uključiti talijanske partnere u kompaniju, te, prema Sporazumu dioničara iz travnja, u idućih godinu dana promovirati Projekt i pronaći investitore i korisnike potencijalnog naftovoda.

 • 23.07.2008. 08:25

  Glavna skupština JANAF-a d.d.

  Zagreb - Glavna skupština Jadranskog naftovoda, dioničkog društva održana je danas, 23. srpnja 2008. godine u Zagrebu. Skupštini su predstavljeni uspješni poslovni rezultati JANAF-a u 2007. godini, odnosno podneseno je financijsko izvješće usvojeno od Uprave i Nadzornog odbora o rezultatima poslovanja Društva u 2007. godini zajedno s izvješćem Revizora Društva o reviziji financijskih izvješća.

 • 28.08.2008. 12:21

  JANAF darovao vatrogasno vozilo DVD-u Škrljevo

  Škrljevo - Član uprave JANAF-a d.d. Vladimir Vranković uručio je danas, 28. kolovoza 2008. godine vatrogasno vozilo DVD-u Škrljevo. Radi se o vozilu marke Mercedes, nosivosti 26 tona, te tehničkih karakteristika vode 4.000 litara, pjene 5.000 litara i praha 1.000 litara.

 • 18.09.2008. 11:19

  JANAF-u priznanje za nastup na ovogodišnjem Jesenskom međunarodnom zagrebačkom velesajmu

  Zagreb – JANAF d.d. i ove godine nastupa na Jesenskome međunarodnom zagrebačkom velesajmu u sklopu specijaliziranog sajma „Energetike“ u paviljonu 10A, koji se održava od 16. do 21. rujna 2008. godine.

 • 13.10.2008. 10:17

  JANAF d.d. potpisao Ugovor o transportu nafte za potrebe Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu

  Banja Luka/Zagreb – Jadranski naftovod, dioničko društvo, iz Zagreba i Optima grupa d.o.o. iz Banja Luke potpisali su Ugovor o transportu 960.000 tona nafte.

 • 13.10.2008. 12:14

  Održana JANAF-ova izvanredna Glavna skupština

  Zagreb - Dana 13.10.2008. godine održana je izvanredna Glavna skupština Jadranskog Naftovoda, dioničkog društva.

{

Kontakt za upite novinara i građana