Informacije o obradi osobnih podataka

  • U provođenju postupaka doniranja i sponzoriranja nužno dolazi do obrade osobnih podataka s ciljem utvrđivanja ispunjavanja definiranih uvjeta podnositelja zahtjeva za donaciju ili sponzorstvo.
  • Društvo se obvezuje da će osobne podatke prikupljene u postupcima doniranja i sponzoriranja obrađivati isključivo u mjeri koja je nužna za ispunjenje svrhe radi koje su prikupljeni, poštujući pri tome sve relevantne propise iz područja zaštite osobnih podataka, kao i obveze koje za Društva proizlaze iz tih propisa.
  • Podnositelj zahtjeva za donaciju ili sponzorstvu treba osigurati da za obradu osobnih podataka koje Društvu stavlja na raspolaganje postoje odgovarajuće privole osoba čiji se osobni podaci obrađuju, odnosno da postoji opravdani legitimni interes za takvu obradu.
  • Prikupljeni osobni podaci neće biti učinjeni dostupnima neovlaštenim trećim osobama te će biti pohranjeni na propisanim mjestima uz primjenu odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite, onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i radi poštivanja propisanih rokova arhiviranja, nakon čega će biti trajno uništeni.
  • Društvo će omogućiti osobama čiji se osobni podaci obrađuju ostvarivanje prava vezanih uz zaštitu osobnih podataka (pravo na informacije, pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost i pravo na ulaganje prigovora) pisanim putem na adresu JANAF, d.d., Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb s naznakom „Zaštita osobnih podataka“, putem elektroničke pošte osobni.podaci@janaf.hr s naznakom „Zaštita osobnih podataka“ ili na telefon 01/3039 999.