Promjena u NO JANAF-a d.d.

Zagreb - Dioničko društvo Jadranski naftovod zaprimilo je odluku Radničkog vijeća Društva, kojom isto sukladno članku 256. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem članka 28. Statuta JANAF-a, imenuje gospodina Igora Blažinovića predstavnikom radnika u Nadzornom odboru s početkom mandata 09. studenog 2018. Dosadašnja predstavnica radnika u Nadzornom odboru, gospođa Melita Madžo, opoziva se s iste dužnosti s danom 08. studenog 2018. Društvo je poduzelo potrebne radnje radi upisa predmetne promjene u Sudski registar.