• 04.11.2011. 10:57

  Imenovan novi član NO-a JANAF-a

  Zagreb – Društvo JANAF d.d. zaprimilo je odluku dioničara HANDA-e, kojom je HANDA, koristeći se pravom iz članka 28. Statuta Društva, dana 26. 10. 2011. imenovala Barbaru Šimić, dipl. oec, članom NO Društva na mandatno razdoblje od četiri godine. Sukladno Statutu Društva, dioničar HANDA ima pravo izravnog imenovanja 2 člana Nadzornog odbora.

 • 20.11.2011. 17:07

  Nije došlo do puknuća JANAF-ovog naftovoda u Sisku

  Zagreb – U povodu objavljivanja netočnih informacija vezanih uz puknuće naftovoda u krugu Rafinerije Sisak, upućujemo slijedeće priopćenje za javnost

 • 30.11.2011. 17:01

  Izvanredna Glavna skupština JANAF-a d.d.

  Izvanredna Glavna skupština JANAF-a d.d. održat će se u utorak, 10. siječnja 2012. godine u prostorijama Društva u Zagrebu, Miramarska cesta 24, V.kat, konferencijska dvorana.

 • 15.12.2011. 16:34

  Odluka o izmjeni datuma održavanja Izvanredne Glavne skupštine JANAF-a d.d.

  Temeljem članka 26. Statuta Jadranskog naftovoda, dioničkog društva, Uprava Društva je na sjednici održanoj 12. prosinca 2011. donijela

 • 20.10.2011. 11:07

  JANAF predao Crikveničku amforu Muzeju grada Crikvenice na trajnu posudbu

  Omišalj – Upravitelj JANAF-ovog Terminala Omišalj, Bruno Janković, predao je danas, 20. listopada 2011. godine, jedinu dosad pronađenu cjelovitu Crikveničku amforu na trajnu posudbu Muzeju grada Crikvenice te je tim činom amfora zajedno sa ostalim pronađenim predmetima registrirana kao zbirka, odnosno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Kontakt za upite novinara i građana